MAGAZÍN O ÚKLIDU, ČISTOTĚ A HYGIENĚ

Publikujeme odborné i komerční články, recenze, zajímavosti, novinky, fakta, kauzy a reportáže o úklidu.

Domácí nebo profesionální čisticí prostředky?

Domácí nebo profesionální čisticí prostředky

Čisticí prostředky lze dělit podle účelu použití. Jedná se především o různé čističe na toalety, koupelny, kuchyně, podlahy, okna a jiné povrchy. Vlastnosti prostředků se liší v závislosti na čištěném povrhu a požadavcích na výsledný efekt úklidu. Dále je ale také možné tyto prostředky členit na ty pro běžné použití v domácnosti a úklidové prostředky určené profesionálům. Značky profesionálních čističů nejsou tak známé, jelikož na ně nejsou reklamy v běžných sdělovacích prostředcích.

Praní prádla má svá specifika

Praní prádla má svá specifika

Tisíce let se lidstvo dívá na praní jako na fyzikální očistu špinavého prádla a oděvů především z důvodů estetických. Tento pohled se ale v posledních letech radikálně změnil ve prospěch čistoty hygienické. Není totiž vůbec jedno, zda po vyprání má prádlo nemocniční a zdravotnické, pracovní oděvy z potravinářského průmyslu či prádlo hotelové žádanou hygienickou úroveň.

Jaké jsou typy vysavačů

Jaké jsou typy vysavačů?

Vysavače prošly dlouhým vývojem, avšak základní princip sání vzduchu pomocí vysokootáčkové turbíny zůstává stále stejný. Dnes známe řadu konstrukcí vysavačů určených pro různá použití, které se stále častěji prolínají. Patří mezi ně například sáčkové vysavače, vysavače s papírovým sáčkem, tyčové vysavače, vyfukovací vysavače, hrncové vysavače, tepovače, víceúčelové vysavače a vysavače s vodním filtrem. Jednotlivé typy si představíme v následujícím článku.

Strojový úklid komerčních objektů

Strojový úklid komerčních objektů

Veškeré prostory určené ke komerčním, průmyslovým nebo administrativním účelům vyžadují, dle své náročnosti a velikosti, určitou frekvenci úklidu. Je zřejmé, že nejintenzivnější a nejdůkladnější proces čištění provozů bude prováděn v těžkých průmyslových výrobách nebo provozech náročných na hygienu.