MAGAZÍN O ÚKLIDU, ČISTOTĚ A HYGIENĚ

Publikujeme odborné i komerční články, recenze, zajímavosti, novinky, fakta, kauzy a reportáže o úklidu.

Úklid v gastronomii a zdravotnictví a BOZP

Úklid v gastronomii a zdravotnictví a BOZP

V článku se společně podíváme na právní úpravu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců provádějících úklid v ubytovacích a stravovacích zařízeních. To především z toho důvodu, že v dostupné literatuře na toto téma mnoho inspirujícího nenajdeme. Literatura BOZP se více zaměřuje na otázky prevence rizik, evidence pracovních úrazů nebo na poskytování OOPP.

Sanitace a dezinfekce v potravinářských provozech

Sanitace a dezinfekce v potravinářských provozech

Potravinářské provozy patří z hlediska důležitosti dodržování hygienických zásad také k vysoce exponovaným – kontaminace produktů z potravinářské výroby mikroorganismy způsobujícími některé z nebezpečných nemocí by mohla v konečném důsledku znamenat rozsáhlé ohrožení zdraví velké části populace.

Úklid může být i nebezpečným povoláním

Úklid může být i nebezpečným povoláním

Profesionální úklid může být docela nebezpečné povolání. Pracovníci při něm přicházejí do styku s dezinfekčními přípravky, z nichž některé jsou pro zdraví člověka vysoce ohrožující. Jak se úklidové firmy vypořádávají s požadavky na bezpečnost práce?

 

Kärcher versus Tennant: Impérium vrací úder

Kärcher versus Tennant: Impérium vrací úder

Kärcher a Tennant. Dva velké pojmy v oboru úklidových technologií. Dva velcí konkurenti na globálním trhu. V průběhu posledních dvou let se jejich konkurenční boj odehrává i v soudních síních. Důvod? ec H2O. To je, oč tu běží.