Články z kategorie: Úklidové služby

Zajímavé tématické články o úklidových službách můžete na našem blogu publikovat i vy. Registrujte se, je to zdarma.

Strojový úklid komerčních objektů

Strojový úklid komerčních objektů

Veškeré prostory určené ke komerčním, průmyslovým nebo administrativním účelům vyžadují, dle své náročnosti a velikosti, určitou frekvenci úklidu. Je zřejmé, že nejintenzivnější a nejdůkladnější proces čištění provozů bude prováděn v těžkých průmyslových výrobách nebo provozech náročných na hygienu.

Úklid v gastronomii a zdravotnictví a BOZP

Úklid v gastronomii a zdravotnictví a BOZP

V článku se společně podíváme na právní úpravu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců provádějících úklid v ubytovacích a stravovacích zařízeních. To především z toho důvodu, že v dostupné literatuře na toto téma mnoho inspirujícího nenajdeme. Literatura BOZP se více zaměřuje na otázky prevence rizik, evidence pracovních úrazů nebo na poskytování OOPP.

Sanitace a dezinfekce v potravinářských provozech

Sanitace a dezinfekce v potravinářských provozech

Potravinářské provozy patří z hlediska důležitosti dodržování hygienických zásad také k vysoce exponovaným – kontaminace produktů z potravinářské výroby mikroorganismy způsobujícími některé z nebezpečných nemocí by mohla v konečném důsledku znamenat rozsáhlé ohrožení zdraví velké části populace.