Jaké certifikace ISO jsou v oblasti úklidu důležité

ISO a úklid

Možná se často setkáváte s tím, že firmy se pyšní svými certifikáty, kterých existuje celá řada. Některé jsou méně významné a některé naopak mohou potvrdit opravdové kvality dané firmy.

V tomto článku si představíme pro oblast úklidu, čistoty a hygieny tři nejvýznamnější mezinárodní certifikace, kterými jsou ISO 18001, ISO 9001 a ISO 14001.

 

 

Co je ISO a proč má v oblasti úklidových služeb tak velký význam

ISO je světová federace národních normalizačních organizací, jež sídlí ve švýcarském Curychu. Tato organizace se jmenuje International Organization for Standardization, česky označována jako Mezinárodní organizace pro normalizaci. Zabývá se tvorbou mezinárodních norem a standardů ve všech oblastech normalizace, vyjma elektrotechnického průmyslu.

V oblasti úklidových služeb má ISO velký význam především pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), pro systém managementu jakosti, ale také pro environmentální management, který představuje systém ochrany životního prostředí.

ISO 18001 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ISO 18001 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práciISO 18001 je v současnosti jedna z nejmladších mezinárodních norem. Jako celek byla formována v roce 1999. Zabývá se bezpečností a ochranou zdraví při práci (OHSAS - Occupational Health & Safety Advisory). V oblasti úklidových služeb přináší ISO 18001 zejména zajištění legislativních požadavků BOZP, minimalizaci rizik úrazů pracovníků a všech osob v jejich blízkosti či zlepšování procesů a kvality produktivity. Neopominutelným přínosem je také fakt, že poskytuje výhodu v konkurenčním prostředí, zvyšuje povědomí v oboru a pomáhá získávat nové zákazníky.

ISO 9001 - Systémy managementu jakosti

ISO 9001 - Systémy managementu jakostiNorma ISO 9001 se řadí mezi nejvýznamnější normy vůbec. Norma prošla od roku 1987, kdy byla poprvé zveřejněna, několika revizemi. Zabývá se řízením systému managementu a jakosti. Poskytuje zejména návody a uplatnění efektivního systému kvality. Tato norma by měla být jakousi garancí pro maximální spokojenost a loajalitu klientů, a měla by podporovat neustále zlepšování. Též by měla v oblasti nejen úklidu přinést zvýšení kvality produktů a služeb, ale také posílení důvěry a vztahů mezi organizací a zákazníkem. V neposlední řadě je jakousi prestižní záležitostí firmy a podporuje postavení na trhu a otevírání nových příležitostí.

ISO 14001 - Systém environmentálního managementu

ISO 14001 - Systém environmentálního managementuNároky na ochranu životního prostředí a přírody se neustále zvyšují, a to nejen v oblasti úklidu nebo čisticích prostředků. Proto byla zpracována norma označená jako ISO 14001, která se touto problematikou zabývá. V normě jsou zpracovány specifické požadavky na systém tzv. environmentálního managementu. Ten se soustředí především na vytváření a dodržování postupů při práci, které mají vliv právě na životní prostředí. Mezi hlavní přínosy lze řadit například zajištění a vylepšení péče o životní prostředí, uvědomění nad vlastní odpovědností, snížení rizik či včasné rozpoznání problému s prostředím. Pro úklidové firmy je velkou výhodou zejména v konkurenčním prostředí, zvyšuje image a celkový profil firmy a je dokonce motivačním prostředkem pro zaměstnance.

Když hledáte úklidovou firmu, myslete také na ISO

Při hledání úklidové firmy určitě hleďte na to, zda se zabývá certifikací ISO. V Praze zkuste například firmu AWIS úklid a v Brně známou a kvalitní úklidovou firmu DAMA. Certifikace ISO pro vás může být určitou zárukou nejen kvality odvedené práce, ale také určitým důkazem toho, že firmě není lhostejné životní prostředí, které i ona ovlivňuje, a ve kterém všichni společně žijeme.

Dalším důvodem je také ochrana všech osob, které jsou součástí úklidových prací, a to jak přímo, tak nepřímo. Určitě každý z vás se chce cítit v práci bezpečně a nechce být za žádných okolností ohrožen jen kvůli nedbalosti druhých. Díky těmto normám a řádným proškolením pracovníků by se riziko mělo podstatně snížit.

A nakonec tím posledním důvodem, proč si vybrat úklidovou firmu, která participuje na dodržování norem ISO, je kvalita a jakost.