Články označené: úklid v gastronomii

Úklid v gastronomii a zdravotnictví a BOZP

Úklid v gastronomii a zdravotnictví a BOZP

V článku se společně podíváme na právní úpravu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců provádějících úklid v ubytovacích a stravovacích zařízeních. To především z toho důvodu, že v dostupné literatuře na toto téma mnoho inspirujícího nenajdeme. Literatura BOZP se více zaměřuje na otázky prevence rizik, evidence pracovních úrazů nebo na poskytování OOPP.